Kristiansand: Når boligen ikke lenger passer

Start: 16. oktober 2019 12:00
Slutt: 16. oktober 2019 15:00
Sted: Oddernes Meighetshus, Jegersbergveien 6, 4630 Kristiansand
Pris:
Påmeldingsfrist: 09. oktober 2019 21:00

NAV Hjelpemiddelsentral Aust-/Vest-Agder og Husbanken Sør inviterer til et seminar om tilrettelegging av bolig.

Seminaret er rettet mot ergo- og fysioterapeuter, kommunale vaktmestere, ansatte i kommunenes boligkontor, byggmestere og håndverkere. 

Vi vet at opptil 80 % av fremtidens boliger allerede er bygd. Ser vi dette i sammenheng med den demografiske utviklingen, vil behovet for tilpasninger trolig bare øke.

Hva finnes av løsninger? Hva finnes av offentlige midler som stimulerer til slike nødvendige utbedringer av eksisterende boliger?

Vi har invitert fagfolk og representanter fra aktuelle offentlige etater for å kaste lys over dette dagsaktuelle temaet.