Stord: Halvdagsseminar - Godt å bu heime

Start: 01. februar 2018 12:00
Slutt: 01. februar 2018 15:30
Sted: Lille kinosalen i Stord kulturhus
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 23. januar 2018 00:00

Stord kommune inviterer til halvdagsseminar om oppgradering av bustader.

Folk flest ynskjer å bu heime og klare seg sjølv.  I prosjekt «Godt å bu heime» vil Stord kommune fortelje folk flest at det er lurt å oppgradere bustaden, eller bygge nytt på ein slik måte at ein kan bu heime uansett livssituasjon.

Arbeidar du i Stord kommune med å etablere bustader, har ansvar for kommunale bustader eller møter innbyggjarar som har bustader som ikkje er funksjonelle nok – så er du invitert til halvdagssamling for å belyse tema som funksjonell bustad, branntryggleik og tilskotsordningar.

Program

 • 12:00 - 12:20 Velkomen og informasjon om prosjektet
 • 12:20 - 13:10 Ein framtidsretta bustad
  v/ Tina Therese Larsen, sivilarkitekt MNAL og seniorrådgiver i Husbanken
 • 13:10 - 13:30 Forfrisking og drøs
 • 13:30 - 14:10 Å bu i eigen bustad i alle livsfasar
  v/ Nav Hordaland
 • 14:10 - 14.40 Finansieringsordningar
  v/ Husbanken 
 • 14:40 - 14:50 Beinstrekk – dagens tøy og bøy
 • 14:50 - 15:10 Branntryggleik - betre føre var enn …
 • 15:10 - 15.30 Vegen vidare
  v/ prosjektleiar Astrid Larsen

Påmelding buheime@stord.kommune.no før fredag 23. januar 2018.