Grimstad: Boligplanlegging for et aldrende samfunn

Start: 04. mai 2018 09:00
Slutt: 04. mai 2018 12:00
Sted: Universitetet i Agder, Grimstad (amfiet), Jon Lilletuns vei 9
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 02. mai 2018 12:00

Bynett Sør, Husbanken sør og Universitetet i Agder inviterer til et formiddagsseminar om boligplanlegging for samfunnets aldring.

Et mål for boligpolitikken er at flere skal kunne bo hjemme lenger. Dette betyr at de private hjemmene vil bli en viktigere arena for kommunale omsorgsytelser. Videre har det implikasjoner for boligkvalitet, boligers beliggenhet og hvorvidt boligmassen er funksjonell og egnet for en aldrende befolking. Dersom folk planlegger sin bosituasjon for en god alderdom, er utviklingen enklere å oppnå. Men i hvilken grad har kommunene en bevissthet rundt og strategi for å optimalisere sammenhengen mellom boligpolitikk og samfunnets aldring?

Høgskulen på Vestlandet presenterer funn fra FoU-prosjektet "Effekter av våre fysiske omgivelser på helse og velvære". Prosjektet fordyper seg i hjemmenes beliggenhet, utforming og teknologiske utrustning som faktorer som innvirker på den enkeltes livskvalitet og kommunens økonomi, og ser på hvordan kommunene forholder seg til denne sammenhengen.

Vi får også interessante innlegg om eldrebølgens utfordringer for byplanlegging, om boligkvaliteter som tilgjengelighet og , og om statlige virkemidler på området.

Seminaret avsluttes med lunsj.

Program for dagen