Løsninger

Her finner du noen nyttige eksempelsamlinger innen universell utforming.

Husbankens eksempelsamling på gode løsninger

Samlingen viser eksempler på universelt utforming med særlig fokus på inngangsparti og uteområder.

Eksempelsamling for rekreasjonsområder 

Deltasenterets nettbaserte eksempelsamling for rekreasjonsområder. Nettstedet oppdateres kontinuerlig med nye anlegg.

Universell utforming over alt

Artikkelsamling fra Sosial - og helsedepartementet (2003) om planlegging og utforming av uteområder, bygninger, transport og produkter for alle.

Statsbyggs eksempelsamling

Statsbyggs registreringer av egne bygg som beskriver status og gir en systematisk oppsummering av hva som er bra og hva som ikke er tilfredsstillende med hensyn til universell utforming.

Retningslinjer for universell utforming av gangstrøk

Et eksempel fra Bergen kommune som oppsummerer arbeidsprosessen og gir anbefalinger om hvordan krav til universell utforming kan integreres i planlegging og gjennomføring av gangstrøk i Damsgårdssundet. Det er vedtatt at retningslinjene også skal legges til grunn ved planlegging av offentlige gangstrøk generelt.

Tangenområdet Kristiansand. Designhåndbok

Designhåndboka ble utviklet for å sikre at de enkelte delområdene i Tangenområdet i Kristiansand oppfyller kravene til universell utforming og innpasses i et helhetlig formuttrykk.

Park Nedre Leirfoss

Rapporten viser hvordan utvikling og oppgradering har gjort Parken ved Nedre Leirfoss tilgjengelig for alle brukergrupper. Et samarbeid mellom Trondheim Energi og Asplan Viak.

Universell utforming i park og gårdsrom

Rapporten oppsummerer erfaringene fra to prosjekt i Trondheim kommune, Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass – det ene privat og det andre offentlig.

Etterinstallering av heis i borettslag - muligheter og løsninger

Dette heftet fra NBBL (2009) viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning.