Løsninger

Nyttige eksempelsamlinger innen universell utforming.

Statsbyggs eksempelsamling (2009). Statsbyggs registreringer av egne bygg som beskriver status og gir en systematisk oppsummering av hva som er bra og hva som ikke er tilfredsstillende med hensyn til universell utforming.

Park Nedre Leirfoss  (2009).  Rapporten viser hvordan utvikling og oppgradering har gjort Parken ved Nedre Leirfoss tilgjengelig for alle brukergrupper. Et samarbeid mellom Trondheim Energi og Asplan Viak.

Etterinstallering av heis i borettslag - muligheter og løsninger (2009). Heftet fra NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir også tips til hvordan du kan gå fram for å få til et heisprosjekt i ditt borettslag og hvem du kan kontakte for å få råd og veiledning. 

Retningslinjer for universell utforming av gangstrøk (2008). Et eksempel fra Bergen kommune som oppsummerer arbeidsprosessen og gir anbefalinger om hvordan krav til universell utforming kan integreres i planlegging og gjennomføring av gangstrøk i Damsgårdssundet. Det er vedtatt at retningslinjene også skal legges til grunn ved planlegging av offentlige gangstrøk generelt.

Tangen Designhåndbok. Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i  området Tangen i Kristiansand, utarbeidet av Grønn strek (2009). (Utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken)

Universell utforming i park og gårdsrom (2008). Rapporten oppsummerer erfaringene fra to prosjekt i Trondheim kommune, Klostergata 66-68 og Agnar Mykles plass – det ene privat og det andre offentlig.

Husbankens eksempelsamling på gode løsninger (2005). Samlingen viser eksempler på universelt utforming med særlig fokus på inngangsparti og uteområder.