De Hogeweyk - "demenslandsbyen"

Eloy Van Hal er anleggsleder i De Hogeweyk, den mye omtalte landsbyen for demente i Weesp utenfor Amsterdam. De Hogeweyk setter den enkelte beboer i fokus slik at de kan leve livene sine som de ville gjort hjemme til tross for alvorlig demensdiagnose.

Eloy van Hal
Eloy van Hal

I Weesp utenfor Amsterdam har de utviklet et nytt sykehjemkonsept for demente som trenger et døgnkontinuerlig omsorgstilbud. Anlegget er bygd opp som en landsby, hvor personer med demens bor sammen med likesinnede og kan bevege seg rundt på egenhånd. Den er designet slik at menneskene som bor der i størst mulig grad kan leve normalt og aktivt slik de har gjort tidligere. 

Driftsfilosofien bak tilbudet er bygd opp rundt en visjon om at beboerne skal oppleve at de bor i et normalt hjem. Gode uterom, gateløp og servicetilbud som frisør og butikk bygger opp under opplevelsen av å bo i en liten landsby. Med pub, restaurant og teater tiltrekker De Hogeweyk seg også mennesker utenfra. Hensikten med konseptet er å tilpasse tilbudet til brukerne. 

Eloy van Hal er en av innlederne på den nasjonale konferansen om universell utforming i regi av Husbanken 11. mars i Bergen. Klikk på bildet under for å lese mer om konferansen, programmet og hvordan du melder deg på. 

Banner for konferanse om universell utforming 11. mars 2015 i Bergen