Webinar: Hvordan er flyttemønsteret blant eldre i distriktene?

Start: 27. mai 2020 10:00
Slutt: 27. mai 2020 11:30
Sted: Via Teams, deltakerlenke kommer dagen i forveien
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 26. mai 2020 15:00

Hvilke holdninger og drivere påvirker eldres valg av bolig, og hvilke barrierer står ofte i veien for at eldre skal kunne bo trygt og godt? Husbanken inviterer til webinar om eldres mobilitet på boligmarkedet.

Osmund

10.00 – 10.20 – Osmund Kaldheim, adm.dir i Husbanken

Husbanken har vært bestiller av forskningen av eldres mobilitet på boligmarkedet. Osmund Kaldheim gir oss en introduksjon av Husbankens oppdrag på feltet og bakgrunnen for kunnskapsbehovet på feltet. Kaldheim er også medlem i Rådet for et aldersvennlig Norge
   
Jardar 10.20 – 11.05 – Jardar Sørvoll,  NOVA/OsloMet

Jardar Sørvoll fra NOVA/OsloMet har på oppdrag frå Husbanken gjennomført fleire studier på norsk eldreboligpolitikk og eldres boligsituasjon de siste årene bl.a gjennom rapportene «Planer for et aldrende samfunn og «Eldres boligsituasjon». I april 2020 ble rapporten «Mobilitet blant eldre på boligmarkedet – holdninger, drivere og barrierer» ferdigstilt. Sørvoll vil presentere denne og deler av tidligere forskning på webinaret.
   
adelheid 11.05 – 11.30 – Adelheid Kristiansen – Kommunedirektør i Meløy kommune

Meløy kommune i Nordland består av 900 km2 med fjord, fjell, øyer og flere tettsteder. Meløy vil i likhet med andre distriktskommuner oppleve en sterk økning i andelen eldre som også vil slite med å rekruttere nok personell til helse- og omsorgssektoren i kommunen. Hvilke utfordringer har en distriktskommune som Meløy?

Arrangementet avholdes som møte i Teams. Meld deg på nå, så får du tilsendt møteinnkalling dagen i forveien.

Her finner du rapporten

Les også: Eldre flytter mer - men pusser sjelden opp med tanke på egen alderdom