Bergen: "Nye hjem eller gamle hjem?"

Start: 13. november 2019 10:00
Slutt: 13. november 2019 16:00
Sted: Scandic Bergen City
Pris: Kr. 600,-
Påmeldingsfrist: 08. november 2019 12:00

Husbanken vest inviterer til konferanse med tema planlegging av bustader for eldre.

God planlegging er viktig når kommunar og andre bustadaktørar skal tilretteleggje for ei god samfunnsutvikling. Korleis kan vi planlegge for å imøtekome behovet for å tilpasse dei eldre sine eigne heimar til nedsett funksjonsnivå, og korleis skal vi planleggje for nye bustader, sjukeheimsplassar og gode bumiljø? Med konferansen ønskjer Husbanken å gi inspirasjon og formidle kunnskap.

Vi vil setje fokus på behov, preferansar og mogelege løysingar.

Programmet er under utarbeiding, og vil bli publisert på denne sida så snart det er klart