Bergen: Bærekraftig frokost - Ensomhet og boligplanlegging for et aldrende samfunn

Start: 12. juni 2019 08:00
Slutt: 12. juni 2019 10:00
Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5, Rom: Olav H. Hauge
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 10. juni 2019 12:00

Ensomhet er et folkehelseproblem i Norge. For mange eldre har boligen stor betydning for om du klarer å ha et sosialt liv. Tema for dette frokostmøtet er ensomhet og boligplanlegging for et aldrende samfunn.

Program 

  • 08.00  Frokost
  • 08.15  Ensomhet, v/ Roger Ekeberg Henriksen, Institutt for helse- og omsorgsvitskap, Høgskulen på Vestlandet
  • 08.50  Pause
  • 09.00  Boligplanlegging for et aldrende samfunn, v/ Anne Sofie Handal Bjelland, Institutt for byggfag, Høgskulen på Vestlandet
  • 09.30  Diskusjon
  • 10.00  Slutt

Foredrag

Boligplanlegging for et aldrende samfunn

Informasjon om foredragsholderne

Førsteamanuensis Roger Ekeberg Henriksen er forsker ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap. Med sin bakgrunn som sykepleier innen psykisk helse gir han en innføring i ensomhetens natur og konsekvens.
 
Høgskolelektor Anne Sofie Bjelland ved Institutt for byggfag vil snakke om Norsk boligsituasjon i lys av en aldrende befolkning.

Mer informasjon om tema for frokostmøtet

Ensomhet er mer enn en ubehagelig følelse. For hjernen og kroppen er ensomhet og sosial isolasjon en unntakstilstand. Denne unntakstilstanden – også kalt stress – påvirker blant annet blodtrykk, blodsukker og immunsystem. Korte perioder med ensomhet skader ingen, men ensomhet og sosial isolasjon som varer over tid gjør oss syke og forkorter livet.

Det er et mål at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Med høy alder er det naturlig at venner og kanskje ektefelle faller ifra. Tall fra Norge (SSB) viser at 9 % av 67–79-åringene, og 28 % av dem på 80 år eller mer har kontakt med venner sjeldnere enn én gang i måneden.
 
Andelen personer over 80 år vil bli doblet de neste 20 årene. Over halvparten av nordmenn over 50 år bor i enebolig. Få over 50 år flytter og færre gjør det jo høyere alderen blir (SSB). Det er i vårt private hjem at de fleste av oss skal møte offentlige omsorgstjenester når helsen svikter. Og paradoksalt nok er det ofte nettopp hjemmets beliggenhet og fysiske utforming som avgjør når behov for hjelp oppstår. Det er mye å vinne på å rigge bosituasjonen sin for en god alderdom.
 
Høgskulen på Vestlandet (HVL) har hatt et tverrfaglig prosjekt finansiert av Husbanken. Prosjektet fokuserte på effekten av våre fysiske omgivelser på helse og velvære. På frokostmøtet blir resultater fra bla dette prosjektet presentert med fokus på boligplanlegging for et aldrende samfunn.