Bergen: Bærekraftig frokost - Bo- og nabolagskvaliteter i et koronaperspektiv

Start: 20. mai 2020 08:00
Slutt: 20. mai 2020 10:00
Sted: Webinar på Zoom. Lenken til innlogging sendes alle påmeldte i forkant av arrangementet.
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 19. mai 2020 12:00

Kvalitetene i boliger, uterom og nabolag er viktige, men kompromisses likevel i mange sammenhenger. I lys av den siste tidens erfaringer med koronapandemien, ønsker vi å se på hvordan disse kvalitetene blir ivaretatt. Hva er viktige kvaliteter ved bo- og nærmiljø for å kunne ha et «godt inneliv»?

Vi kan spekulere i at folks erfaringer disse dager kan gi grobunn for andre prioriteringer i bo- og boligområder i fremtiden. Hvordan kan den aktuelle situasjonen bidra til innovasjon og utvikling av nye løsninger og konsepter? Verdsetter utviklere og beboere felles uterom, dagslys eller fokus på folkehelse? Hvor finner man avvikene fra intensjoner til realiserte prosjekter?

NB: Du må melde deg på webinaret ved å følge påmeldingslenken over. Lenken til innlogging i webinaret sendes til alle som er påmeldt etter at påmeldingsfristen har gått ut. 

Program

08.00 Oppstart digitalt møte. Frokost? Ta deg en kaffe og bli med!
Kort om møteformatet og hvordan man kan delta i diskusjonen underveis.

08.05 Arkitektur som verktøy for kortreist mangfold
v/Maria Molden, byarkitekt i Bergen

08.25 Erfaringer fra Pådriv i Oslo
v/Aasmund Bunkholt, TreFokus

08.55 Uteområder i fortettingsprosjekter
v/Anne Margrethe Lyng, høgskolelektor ved Høgskulen på Vestlandet

09.20 Bare arkitekter bryr seg om bokvalitet
v/Gaute Brochmann, redaktør i Arkitektur N

09.50 Oppsummerende diskusjon

10.00 Slutt