Alle artikler innen universell utforming

Her finn du lenker til alle våre artiklar om universell utforming.

Artiklar frå 2013

Husbankens Handlingsplan 2014-2018 universell utforming
Rapport: «Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner – Erfaringer og eksempler»
Utarbeider funksjonsattest for boliger
Satsar stort på heis i Årdal 

Artiklar frå 2012

Unge og universelle foredragsholdere
Hit eit steg og dit eit steg: Universell utforming - vakkert og fylt av kjærlighet
UD 2012: Brukarane er ekspertane
Livskvalitet gjennom gode uterom
Universelt utforma badeplass i Oslo
Bilag om universell utforming i Kommunal Rapport
UD 2012: universell utforming på dagsorden 
Nordisk charter for universell utforming
Universell utforming i arkitektutdanninga
Åpning av uu lab på Høgskulen i Gjøvik

Eldre artiklar 

Universell utforming i eksisterande bygg - Frukostmøte i Bergen 14. desember 2011
Moglegheiter og utfordringar i burettslag 
Revidert utgåve av heftet bustadtilpassing
Meir enn ingenting
Husbankens Handlingsplan for universell utforming 2011-2015
Sporen burettslag: Etterinnstallering av heis ein suksess
Universelt utforma hotel på Sola
BU 29 avslutta i Sandnes
Universell uforming i arkitekturen
Kompetanseprogram i universell utforming

Grunnleggjande informasjon om universell utforming

En bolig for alle
Husbankens verkemiddel for universell utforming 

Omgrep

Kva er universell utforming?
Kva er bevegelseshemmingar?
Kva meiner vi med orienteringshemmingar?


Rettleiarar og verktøy

Inneklimarettleiar med praktiske råd
Sammenhengen mellom lys, farge og alderdom
Standard for universell utforming
Eksemplarisk tilgjengelegheitsguide
Trondheim med uu-prosjekteringsverktøy
Veileder om lyssetting av boligen
Veileder om universell utforming av uterom
NBBL-eksempelhefte om etterinnstallering av heis 

Rapportar

Planprosess for universelt utforma uteområde

Gode løysingar

Rampar gjer jærstrendene meir tilgjengeleg
Sandnes kulturhus universelt utforma