Husk å søke tilskudd til utleieboliger 

Husbanken skal bidra til å øke antallet egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Nok tilgang til utleieboliger er også en målsetning i strategien Bolig for velferd. Husbanken oppfordrer kommunene, som ikke har sendt inn behovsmelding i 2017, til å søke tilskuddmidler til sine prosjekter så fort som mulig.

— Vi gjennomgår søknadene som kommer inn fortløpende. På denne måten får vi oversikt over de prosjektene som søker finansiering på årets kvote og kommunene får en raskere tilbakemelding etter søknadsfristen, sier avdelingsdirektør Per-Erik Torp

Årets siste frist til å søke om tilskudd til utleieboliger er 1. oktober. Kommunene vil få svar på søknadene sine raskt etter denne fristen.

Les mer om tilskuddsordningen her