Ny søknadsfrist for tilskudd til utleieboliger er 30. november 

Husbanken har fremdeles tilskuddsmidler igjen. Vi oppfordrer kommunene til å søke om tilskudd til utleieboliger innen 30. november. 

— Vi gjennomgår søknadene som kommer inn fortløpende. På denne måten får vi oversikt over de prosjektene som søker finansiering på årets kvote og kommunene får en raskere tilbakemelding etter søknadsfristen, sier avdelingsdirektør Per-Erik Torp

Kommunene vil få svar på søknadene sine raskt etter denne fristen.

Les mer om tilskuddsordningen her