Flere endringer i tilskudd til utleieboliger

1. januar 2018 trer ny forskrift for tilskudd til utleieboliger i kraft. Alle søknader som behandles i 2018 vil bli saksbehandlet etter ny forskrift.  

Ny forenklet modell for utmåling av tilskudd

Fra 01.01.18 vil utmåling av tilskudd til utleieboliger skje etter faste satser per kvadratmeter og etter en geografisk/kostnadsmessig inndeling.

I tabellen nedenfor finner dere de nye satsene.

Tilskudd pr kvadratmeter () Maksimal tilskuddsutmåling (tilsvarer 80 kvm bolig) Kommunegruppeinndeling
17 200 1 376 000 Oslo
14 500 1 160 000 Bærum
10 500 840 000 Bergen, Trondheim, Asker, Drammen, Tromsø, Nesodden, Frogn, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Stavanger
8 200 656 000 Kristiansand, Sandnes, Bodø, Hamar, Lillehammer, Moss, Tønsberg, Ålesund, Sola, Randaberg
6 000 480 000 Øvrige kommuner

Nedskrivningstiden forlenges

Nedskrivningstiden forlenges fra 20 til 30 år. Tilskuddet avskrives med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

Søknadsfrister

Kommuner som er med i Husbankens kommuneprogram har ingen søknadsfrister. De får avsatt midler som må brukes innen 1. oktober. Dersom programkommunene ikke benytter seg av de avsatte midlene, vil midlene bli tildelt de øvrige kommunene. Kommuner som ikke er med i kommuneprogrammet har følgende søknadsfrister:

1. april
1. oktober

Søknaden må være komplett med vedlegg for å bli behandlet.

Andre viktige endringer

  • Det vil ikke lenger bli gitt tilskudd til oppgradering av bolig.
  • Husbankens retningslinjer blir fjernet og erstattes av ny forskrift.

Les pressemeldingen om saken som ligger på Regjerningen.no.

Ny oppdater veileder blir lagt ut i løpet av januar.