Tilskudd til utleieboliger

Husbanken kan gi tilskudd til kommuner for å bidra til flere kommunalt disponerte utleieboliger.

Fra 1. januar 2018 trådte ny forskrift for tilskudd til utleieboliger i kraft. Alle søknader som behandles i 2018 vil bli saksbehandlet etter ny forskrift.

Ny forenklet modell for utmåling av tilskudd

Fra 01.01.18 vil utmåling av tilskudd til utleieboliger skje etter faste satser per kvadratmeter og etter en geografisk/kostnadsmessig inndeling.

I tabellen nedenfor finner dere de nye satsene.

Tilskudd pr kvadratmeter () Maksimal tilskuddsutmåling (tilsvarer 80 kvm bolig) Kommunegruppeinndeling
17 200 1 376 000 Oslo
14 500 1 160 000 Bærum
10 500 840 000 Bergen, Trondheim, Asker, Drammen, Tromsø, Nesodden, Frogn, Ski, Oppegård, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Stavanger
8 200 656 000 Kristiansand, Sandnes, Bodø, Hamar, Lillehammer, Moss, Tønsberg, Ålesund, Sola, Randaberg
6 000 480 000 Øvrige kommuner

Nedskrivningstiden forlenges

Nedskrivningstiden forlenges fra 20 til 30 år. Tilskuddet avskrives med 3,3 prosent per fullført år fra utbetalingsdato.

Søknadsfrister

Det er ingen frister på dette tilskuddet. Søknader kan sendes fortløpende.

Søknaden må være komplett med vedlegg for å bli behandlet.

Andre viktige endringer

  • Det vil ikke lenger bli gitt tilskudd til oppgradering av bolig.
  • Husbankens retningslinjer blir fjernet og erstattes av ny forskrift.

Les pressemeldingen om saken som ligger på Regjeringen.no.

Ny oppdater veileder blir lagt ut i løpet av januar.