Kompetansetilskudd

Kompetansetilskuddet er delt i to; boligsosialt kompetansetilskudd og kompetansetilskudd for bærekraftig bolig- og byggkvalitet.


Boligsosialt kompetansetilskudd 
Husbankens boligsosiale kompetansetilskudd skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og til å formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk generelt.

Målgrupper for tilskuddet er kommuner, frivillig sektor, brukerorganisasjoner og andre aktører innen det boligsosiale feltet.

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet
Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet skal bidra til å heve kompetansen, gi støtte til forsøksprosjekter og  formidle informasjon knyttet til miljø og energi, universell utforming og byggeskikk. 

Målgrupper for tilskuddet er i hovedsak kommuner, bransje og forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø.