Boligrådgivning i kommunene - ny eksempelsamling

Her viser noen av våre kommuner, fra nord til sør, hvordan de organiserer arbeidet med rådgivning om boligtilpassing. De trekker frem tverrfaglig samarbeid internt i kommunen, og et godt samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral, som en viktig suksessfaktor.

Kommunens rolle

Kommunene har selv ansvar for boligrådgivningen i sin kommune, og gi råd og veiledning til personer som har behov for tilpassing av bolig, for å kunne bli boende. Dette omfatter vurdering av personlig økonomi, behov for ekstern finansiering (lån og tilskudd), behov for tilpassing av bolig og valg av tiltak. 

Eksempelsamling til inspirasjon og nytte

Eksempelsamlingen viser hvordan 13 kommuner har organisert arbeidet med rådgivning om boligtilpassing. Noen kommuner viser i tillegg konkrete løsninger i boligene.

Forside Eksempelsamling - Organisering av arbeidet med rådgivning i kommune
HB 8 E.16

Husbanken og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV hjelpemiddelsentral) håper den vil være til inspirasjon og nytte for flere av landets kommuner - og for personer som ellers kommer i kontakt med de som trenger hjelp til å tilrettelegge boligen sin.