Tilskudd til tilpassing av bolig 2018

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger eller tilpasninger. Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse boligen sin, samt å øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Hvem kan få tilskudd?

Husstander, enkeltpersoner og eldre som har behov for tilpassing av boligen for å kunne bli boende i boligen over tid. Familier med funksjonshemmede barn skal prioriteres.

Hvor mye tilskudd?

Størrelsen på tilskudd gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av økonomi, behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Søknad

Det er kommunene som tildeler tilskudd til enkeltpersoner. Du sender inn søknaden elektronisk til din kommune via siden "Søk startlån og tilskudd".

For ytterligere informasjon viser vi til 

Du kan også ta kontakt med din kommune.

Før en eventuell tilpassing kan det være aktuelt å søke om tilskudd til utredning og prosjektering.