Større handlingsrom og fleksibilitet til kommunene vedrørende tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning

Fra 2016 vil kommunene kunne overføre mellom årets tildelte midler på tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning.

Det har vært et ønske fra kommunene å gjeninnføre denne muligheten. Kommunene får nå et større handlingsrom og fleksibilitet i forvaltningen av disse tilskuddene. De vet hvor «skoen trykker» og hvor behovet er størst. Den økte fleksibiliteten gir kommunene  god anledning til å målrette tilskuddsbruken til lokale behov.

Vi gjør oppmerksom på at ubrukte tilskuddsmidler som kommunen eventuelt har igjen fra tidligere år, benyttes til det opprinnelige formålet de er gitt til og kan ikke overføres. Det er svært viktig at kommune har oversikt over hva som ble overført fra 2015 til 2016 fra tidligere år på de forskjellige formålene.

Regionkontorene vil følge nøye med neste årsrapportering slik at kommuner som har overført midler fra tidligere år, faktisk bruker disse tilskuddene til opprinnelig formål og ikke overfører mellom ordningene.

Ved spørsmål ta direkte kontakt med ditt nærmeste Husbankkontor.