Skei: Bustadsamling

Start: 23. oktober 2019 10:00
Slutt: 23. oktober 2019 15:30
Sted: Skei - Thon hotell, Skei
Pris:
Påmeldingsfrist: 07. oktober 2019 12:00

NAV Hjelpemiddelsentral i Sogn og Fjordane og Husbanken arrangerer samling om tilrettelegging av bustad.

Målgruppe

Tverrfaglege grupper som arbeider med bustadrådgiving i kommunane, teknisk etat, bustadkontor og ergo-/fysioterapeutar, samt andre som arbeider med personretta tilrettelegging av bustad og Husbankens verkemiddel på område

Målet med samlinga er å 

  • auke kompetansen om Husbankens ordningar og anna relevant forsking
  • dele erfaring frå arbeidet i ei bustadgruppe
  • få innblikk brukaren si oppleving når det gjeld ombygging og montering av hjelpemiddel i bustaden
  • auke kompetansen og bruk av Kunnskapsbanken

Meir informasjon og påmelding på NAV