Tilskot for kommunar

Husbanken gir tilskot til ulike føremål og målgrupper. Desse tilskota er retta mot kommunar og fylkeskommunar.