Tilskudd for kommuner

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot kommuner og fylkeskommuner.