Tilskudd for bransjen

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot byggebransjen, borettslag, sameier, brukerorganisasjoner, frivillig sektor og andre grupper.

Gode eksempler

Lerkendal studentby inneholder 612 hybelenheter som oppfyller kriterier for passivhus og tilgjengelighet.