Statistikk for lån og tilskudd

Statistikk for våre låne- og tilskuddsordninger publiseres fire ganger i året.