Tips når du skal kjøpe bolig

Kjøper du boligen gjennom en megler, bør denne ha den faglige kompetansen som er nødvendig for å ivareta dine interesser.

Likevel:
  • Undersøk boligen nøye før du inngår avtale, og ha eventuelt med en bygningskyndig. Selger har streng opplysningsplikt, men du har også streng undersøkelsesplikt. Vær spesielt oppmerksom på at du plikter å sette deg inn i og nøye gjennomgå dokumentene (salgsoppgave, takst/tilstandsrapport/boligsalgsrapport) som selger og eiendomsmegler legger fram om eiendommen.
  • Bindende avtale er inngått når budet er akseptert av selger. Gi derfor aldri bud på flere eiendommer på en gang!
  • Når du kjøper borettslagsleilighet: Husk at den reelle kjøpesummen består av det du betaler (innskudd/kontantdel) pluss din andel av fellesgjelden i borettslaget. Vurder om du greier en renteøkning på hele kjøpesummen (både innskudd og fellesgjeld).
  • Du bør ha en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån av kommunen og eventuelt banken din før du starter boligjakten.

  • Forbrukerinformasjon om budgivning  - Forbrukerombudet