Startlån

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

Slik søker du

Vi anbefaler å søke elektronisk. Søknaden din blir sent til din kommune. De behandler søknaden og gir råd og veiledning.

NB! Du må ha en elektronisk ID for å søke elektronisk

Søk startlån