Husbankens låne- og livsoppholds­kalkulator

Det er viktig å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

I Husbankens kalkulator kan du sammenstille låneutgifter med inntekter og satser for livsoppholdsutgifter beregnet av SIFO. Dette gir deg et beregnet overskudd eller underskudd sett i sammenheng med et lån.

calculator Kalkulator for låneberegning (Excel)

calculator OpenOffice-versjon

Regnearket bruker skjemaer fordelt over flere faner. Disse er enklest å bruke hvis du først laster ned regnearket og deretter åpner det i Excel eller OpenOffice.

Det er viktig at disse beregninger brukes med varsomhet, og vi vil generelt anbefale deg at du legger til grunn en rentesats som er høyere enn dagens rente.

Som hovedregel skal alle låntakere kunne leve med at lånet nedbetales over 30 år, uten avdragsfri periode og med en kalkulasjonsrente som for tiden er 6,25 % pr. år. Ved vurdering av lånesøknader benytter Husbanken denne kalkulasjonsrenten for å ta høyde for fremtidige renteendringer på lån.