Ofte stilte spørsmål

 

Er det obligatorisk å bruke den nye saksbehandlingsløsningen?

  • Vi håper at så mange som mulig vil ta i bruk funksjonene i den nye løsningen når de lanseres fortløpende. Og ved å dele erfaringer og meninger med oss, bidrar man dermed direkte til å utvikle løsningen. Det blir først obligatorisk fra 01.01.2020.

  

Hvordan kan vi få automatisk arkivering (FIKS/SvarInn)?

  • Kommunen må ta kontakt med KS for å bestille og sette opp FIKS/SvarInn (mottaksservice) mot egen arkivløsning. Dette gjøres ved å sende en e-post til KS på svarut@ks.no
  • Når FIKS/SvarInn er satt opp mot arkivløsningen - ta kontakt med Husbanken via brukerservice@husbanken.no for å aktivere automatisk journalføring. Det eneste vi trenger er organisasjonsnummeret som kommunen har registrert i FIKS/SvarInn

Blir avslag og utbetalinger i StartSkudd automatisk rapportert?

  • Du som saksbehandler må enkeltrapportere alle utbetalinger i StartRap fortløpende. Når StartSkudd får på plass integrasjon mot låneforvalter så slipper du å gjøre dette. Saker som får avslag trenger du ikke å enkeltrapportere.