Informasjon til bruk på kommuners nettsider

Husbanken og kommunene har sammen ansvaret for å informere om startlån. God informasjon på kommunenes nettsider er viktig for å nå fram til de søkerne som er i målgruppa for startlån. Her finner du tekster som fritt kan benyttes og tips for hvordan du reduserer behovet for oppdateringen og unngår lenkebrudd.

Det skal være enkelt å finne informasjon om startlån på kommunens nettsider.

  • Legg startlån inn som lenke i snarveier, tjenester A_Å og på liknende oversikter på nettsidene.
  • Det kan lenkes til startlån på sider som handler om bostøtte, boligtilskudd, sosialstønad, økonomisk rådgivning osv.
  • Informasjonen bør inneholde en kort forklaring om startlån og målgrupper, hvor i kommunen man henvender seg for å få hjelp. I tillegg bør det lenkes til lånekalkulator og Husbankens nettsider med søknad, innlogging og informasjon om e-søknad, brosjyrer og regelverk.

Kort informasjon om målgrupper 
Her finner du tekst om startlån som kan brukes på kommunens nettsider. Der bør det også finnes lenke til Husbankens nettsider som gir mer inngående informasjon. Teksten kan også brukes i lokalaviser eller andre medier for kunngjøring av startlånordningen.

Regelverk 
Her finner du en fullstendig oversikt over lover, forskrifter og retningslinjer for Husbankens låneordninger. 
Ikke last ned dokumentene. Trykk på ønsket dokument og kopier så adressen til dokumentet og lim inn som lenke i egen publiseringsløsning.

Søk startlån og tilskudd 
Her finner informasjon om innlogging og tilgang til e-søknad og søknad på papirskjema.   

Beregne lån og hva det koster  
Tre ulike beregningsverktøy for startlån. 

«Sjef i eget liv» 
Dette er en simulator som viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Den kan brukes i informasjon rettet mot ungdom.

Ulike typer boliger og boformer.

Her finnes en forklaring på ulike typer eierformer og boligtyper.