Hva kan finansieres?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen toppfinansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Søker kan også få:

  • hjelp til å bli boende i boligen du har
  • refinansiering av et dyrt lån
  • utbedring av bolig
  • tilpasning av bolig
  • nybygget bolig
  • toppfinansiering

Boligen skal være nøktern sammenlignet med alternative boliger i nærområdet. Boligen skal også være egnet for husstanden over tid.