Kan jeg få startlån og tilskudd?

Hvis du ikke får lån i en vanlig bank til å kjøpe bolig og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du ha rett på startlån og/ eller tilskudd.

Du kan søke startlån i din kommune/bydel dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.

Les mer om hvem som kan få startlån

NB! Er du ung og mangler egenkapital kan du trolig ikke få startlån. Vi anbefaler deg å prøve å utnytte de mulighetene du har til å spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i en vanlig bank.