Kan jeg få startlån og tilskudd?

Hvis du ikke får lån i en vanlig bank til å kjøpe bolig og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du ha rett på startlån og/ eller tilskudd.

Du kan søke startlån dersom du hører hjemme i minst en av disse gruppene:

  • Familie med barn, med behov for en stabil bolig raskt
  • Mottar trygd/offentlige ytelser
  • Eier bolig og har gjeldsproblemer
  • Andre utfordringer og behov

Ønsker du mer informasjon om målgruppene over?