Hva kan jeg få startlån til?

Du kan få startlån til:

hus med prislapp ... kjøp av bolig 
 krone sedler  ... refinansiering med pant i egen bolig
 hjerte delt i to  ... kjøpe ut ektefelle
 hammer  ... tilpasning/utbedring av bolig

Det ikke er nødvendig med egenkapital. Men du må ha tilstrekkelig inntekt, til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre utgifter

 Utropstegn i sirkel

Kan du få boliglån i vanlig bank, får du ikke startlån