Før jeg søker lån

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

NB: Noen av kalkulatorene krever at du kan åpne Excel regneark.

Jeg har oversikt over økonomien min og vet hvor mye jeg har disponibelt/kan bruke på lån og andre boutgifter når jeg kjøper bolig.
Test budsjett og se hvor mye du kan låne. (Excel)

Jeg vet ca. hvor mye jeg trenger å låne og hvilke utgifter det blir.
Test med denne kalkulatoren. (Excel)

Jeg vet hvilke rente jeg kan velge. Kommunene kan påplusse Husbankens rente med 0,25%-poeng til dekning av administrative kostnader.
Se Husbankens rentetilbud.

Jeg vet forskjellen på fast og flytende rente og hvilke konsekvenser det får å velge fast eller flytende rente.  Les om fast og flytende rente.

Jeg vet hva kalkulasjonsrente er og hvorfor kalkulasjonsrenta for tiden er 6,25% ved valg av flytende rente. 

Jeg vet hvordan valg av fast og flytende rente påvirker hvor stort lån jeg kan ha. Test hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut i kalkulatoren her.
Test også hvordan forskjellig rente og nedbetalingstid slår ut på månedlig terminbeløp. (Excel)

Jeg vet at det månedlige beløpet jeg skal betale på lånet består av renter og avdrag. Renter er kostnaden ved å ha lån. Jeg betaler renter av restlånet til enhver tid. Avdraget kommer i tillegg til renter og går til nedbetaling på lånet. Jo større avdrag, jo fortere nedbetales lånet.

Jeg vet at dersom jeg tar opp et lån er jeg personlig ansvarlig for å tilbakebetale lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Hvis jeg ikke betaler de månedlige utgiftene, vil boligen bli solgt og jeg må flytte. Dersom salgssummen for boligen ikke dekker hele lånet, er jeg fortsatt ansvarlig for å tilbakebetale restlånet etter at boligen er solgt.