Før jeg kjøper bolig

Hva bør jeg vite før jeg kjøper en bolig?

Kostnaden og verdien på boligen

Kostnaden/verdien på boligen avhenger av standard og beliggenhet. Det er viktig å sjekke salgsoppgave og takst nøye for å se om det er planlagt større utbedringsarbeider som vil medføre høye utgifter i fremtiden. Det er også viktig å ta stilling til boligens standard, og om det vil være behov for omfattende vedlikehold i framtiden. Feil og mangler knyttet til elektrisk anlegg, samt vann og avløp i kjøkken og bad er svært kostbare å utbedre. Det er derfor viktig å avdekke slike feil og mangler før man legger inn bud på boligen. Alternativet er å kjøpe en litt dyrere bolig, med mindre vedlikeholdsbehov.

Kjøp av leilighet i sameie eller borettslag

Ved kjøp av leilighet i sameie eller borettslag består kjøpesummen vanligvis av to elementer:

  • prisen som skal betales
  • andel fellesgjeld i sameiet/borettslaget

Jo høyere fellesgjeld jo lavere pris skal man betale. Fellesgjelden fordeles på alle eierne i sameiet/borettslaget utfra størrelsen på den enkelte boligen. Fellesgjelden betales gjennom husleie/månedlige felleskostnader. Høy fellesgjeld vil gi høye månedlige felleskostnader. Høy fellesgjeld innebærer at det lånet man selv må ta opp blir mindre, slik at utgiftene for å betale på eget lån blir mindre enn hvis det ikke var fellesgjeld på boligen. Fellesgjelden bør ikke overstige 75% av totalkostnaden. Dette for å sikre at man ikke blir ansvarlig for andre andelseieres tap. Hva som er mest lønnsomt; lav fellesgjeld og høyt personlig lån, eller omvendt, avhenger av hvilke lån som har høyest rente.

For å finne ut hvor mye boligen koster må du legge sammen prisen som skal betales og fellesgjelden. Denne totalkostnaden deles på de antall kvadratmeter boligen består av. Kvadratmeterprisen kan sammenlignes med gjennomsnittlig kvadratmeterpris på tilsvarende boliger i område, for å finne ut om boligen er dyr eller rimelig.