Kalkulasjonsrenten

Kalkulasjonsrenten er nå 6, 25 prosent. Den endres til 5 prosent fra 1. januar 2020.

Når Husbanken vurderer søknad om lån, legger vi til grunn en kalkulasjonrente. Kalkulasjonsrenten er for tiden 6,25 prosent. Kalkulasjonsrenten fastsettes på antagelser om svingninger i rentenivået de nærmeste fem årene, altså et framtidlig ikke-usannsynlig rentenivå.

Kalkulasjonsrenten er en av flere kriterier som vi vurderer når vi behandler søknader om lån. Finansavtaleloven pålegger bankene å vurdere lånsøkers økonomiske evne til å betjene lånet. Det betyr at Husbanken blant annet må vurdere om lånsøker kan betjene lånet om renten går opp. Selv om rentenivået er lavt eller synkende på søketidspunktet, må vi vurdere søknaden ut fra et rentenivå som låntaker må være forberedt på å betale i framtiden.

Forsinkelsesrenter
Forsinkelsesrenten er 9,25 prosent p.a. fra 01.07.2019. Forsinkelserenten framkommer i lov om renter ved forsinket betaling av 17.2. 1976 nr 100 § 3.