Rapporter

 1. Bydelsfellesskap som boligsosialt grep

  Denne rapporten presenterer resultater fra Sosiologisk Poliklinikks undersøkelse av hvordan et bydelsfellesskap kan brukes og oppleves som boligsosialt grep.

  • Sosiologisk Poliklinikk
  • Trondheim 2019
  • 2019
 2. Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft

  Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene utviklet er resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft. Denne rapporten oppsummerer arbeidet og gir anbefalinger for videre bruk av verktøyet.

  • Samfunnsøkonomisk analyse AS
  • Oslo 2017
  • 2017
 3. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Bergen, Trondheim og Drammen.

  • Damwad
  • Oslo 2016
  • 2016
 4. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Oslo.

  • Damwad
  • Oslo 2015
  • 2015
 5. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten presenterer et omfattende verktøy for å måle resultat og måloppnåelse langs mange parametere. Det er viktig å understreke at selv om det etableres et verktøy for å måle resultater og effekter, vil ikke verktøyet fortelle den fulle sannheten om områdesatsingene. En viktig grunn er at det ikke er identifiserbare data knyttet til alle mål Områdeløft har.

  • Damvad
  • Damvad
  • Oslo
  • 2015