Rapporter

 1. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring

  Denne rapporten evaluerer dagens kriteriesett for grunnlån, og gir forslag til nye kriterier og kriteriesett.

  • SINTEF 2016
  • SINTEF Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Michael Klinski, Karine Denizou, Kaj Halvorsen (Analyse&Strategi), Magnus Jul Røsjø (Analyse&Strategi), Marius Fossen (Analyse&Strategi)
  • 2016
 2. Videre analyser av samfunnsøkonomisk nytte av tilskudd til etterinstallering av heis

  Rapporten er en oppfølging av rapporten "Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis". Formålet var å fremskaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research 2016
  • Oxford Research
  • 2016
 3. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram: Systematisering av kunnskap og læring

  Den første delen handler om å gjennomføre en systematisering og analyse av kunnskap og erfaringer fra program, prosjekter og tiltak som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd. Den andre delen handler om å bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring i Husbanken.

  • Rambøll 2016
  • Hege Hellvik (Rambøll), Marit C. Synnevåg (mcs:consult) og Kjersti Ryen Strømnes (Rambøll).
  • 2016
 4. Forvaltning av kvalitetskriterier i grunnlån til oppføring - praksis og måloppnåelse

  Rapporten oppsummerer evalueringen SINTEF har gjennomført på hvordan Husbankens kontorer jobber med tildeling av grunnlån.

  • Sintef 2016
  • SINTEF Byggforsk
  • 2016
 5. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Rambøll
  • 2016