Om Biblioteket

Husbankens biblioteksider inneholder elektroniske rapporter som er relevant for Husbankens arbeidsfelt.

På biblioteksidene finner du bl.a. Husbankens årsmeldinger og de fleste sluttrapporter fra både boligsosialt kompetansetilskudd, kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, og forskningsrapporter.

Alle rapportene ligger i vår biblioteksdatabase Koha. Rapporter som har en verdi og interesse for flere, er blitt fremhevet på husbankens sine nettsider med egen rapportomtale.

Det er opprettet egne litteratursider for det enkelte fagområdet, og disse får du tilgang til fra bibliotekets hovedside.

Litteratursøk

Husbankens bibliotekdatabase ligger i Koha, og et Koha-søkefelt finnes på alle sider. Her kan du søke på ord i tittel/emne/forfatter, eller du kan søke mer avansert. I tillegg er det lagt opp ferdigdefinerte søk på sjanger og tema.

Kontakt oss

Postadresse:
Husbanken, Biblioteket
Postboks 824 Bedriftssenter
3007 Drammen

Besøksadresse:
Grønland 1 (Strømsø)

Tlf: 32 26 27 62 (direkte) 22 96 16 00 (sentralbord)
epost: biblioteket@husbanken.no