Boligetablering i distriktene

Rapport fra erfaringskonferanse i Bodø, utgitt av Husbanken (2013).

Boligetablering i distriktene er en treårig satsing for økt kunnskap om gode boligløsninger i distriktene.

Husbanken og Distriktssenteret samarbeidet om erfaringskonferansen som fant sted i Bodø 12. februar 2013, der rundt 125 personer var tilstede. Formålet med konferansen var å dele kunnskap og erfaringer rundt etablering av boliger i distriktene, samt bygge relasjoner for fremtidig boligpolitisk samarbeid og utvikling.

I denne rapporten kan du lese om hvordan kommunene kan jobbe med å løse sine boligutfordringer. Rapporten inneholder blant annet innlegg fra Kommunal- og regionaldepartementet, Husbanken, Rambøll, Distriktssenteret og flere kommuner.


Boligetablering i distriktene - erfaringskonferanse i Bodø 12. februar 2013

Boligetablering i distriktene
Erfaringskonferanse i Bodø 12. februar 2013

Stina Sønvisen
Husbanken, 2013