Universell utforming som del av et samlet lysdesign

Eiker Eiendomsutvikling har i denne rapporten utarbeidet en kravspesifikasjon for lys utvendig og innvendig som ivaretar universell utforming i boligprosjektet Støahagen i Hokksund sentrum.

Rapporten er knyttet til det konkrete utbyggingsprosjektet Støahagen, men det er lagt vekt på å gi overføringsverdi til andre prosjekter. Formålet med prosjektet var å finne frem til nyskapende løsninger for ivaretakelse av universell utforming ved hjelp av lysdesign.

Utviklingsprosjektet har tatt utgangspunkt i at lysdesign skal:
- gi et vellykket boligprosjekt med bl.a. vekt på byfornyelse og fortetting
- og samtidig sikre universell utforming.

Eiker Eiendomsutvikling AS ved daglig leder Torgeir Finnerud har vært oppdragsgiver for arbeidet. Thor Husby, InterProsjekt AS, har vært prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring av arbeidet. På bakgrunn av oppdrag til Høgskolen i Buskerud, har studieleder lysdesign Are Røysamb, samarbeidet tett med prosjektleder som medforfatter til rapporten. Ole Gunnar Bråtho Vinger, ECT AS, har samarbeidet med høgskolen i arbeidet, særlig knyttet til lysdesign i innemiljøer.

Rapporten er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Universell utforming som del av et samlet lysdesign

- sett i sammenheng med vellykket byfornyelse og fortetting

Forfatter(e): Torgeir Finnerud, Thor Husby, Are Røysamb og Ole Gunnar Bråtho Vinger.
Eiker Eiendomsutvikling AS, 2013