Tilgjengelige bygg og uteområder - universell utforming og likestilling

Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteområder - som kan brukes av alle. Utarbeidet av Norges handikapforbund (2011).

Målsettingen med dette heftet er å bidra til at alle borgere kan delta i samfunnet på en likestilt måte.

Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv. Likevel stenges mange mennesker med funksjonsnedsettelser ute fra boligbygg, skoler, arbeidsplasser, restauranter, kulturtilbud, offentlige kontorer og butikker på grunn av manglende tilgjengelighet.

Dette er det fullt mulig å gjøre noe med ved bevisst å søke løsninger som er universelt utformet, følge lovverket og ikke gi dispensasjoner. En utforming av samfunnet som tar hensyn til hele livsløpet og til mangfoldet i befolkningen, gir allmenne løsninger av god kvalitet. Universell utforming fokuserer på kvalitet - både estetisk og funksjonelt.

Dette heftet inneholder sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteområder. Det viser løsninger som kan brukes av alle. (Kilde: heftet)