Sanselige forbildeprosjekter innen universell utforming

Denne eksempelsamlingen setter fokus på de sanselige dimensjoner av universell utforming og presenterer forskjellige eksempler på prosjekter hvor de sanselige aspekter av arkitektonisk kvalitet har vært i fokus i både designprosess og metodetilgang.

Forskning viser at de opplevde sanselige kvaliteter ved et rom kan være avgjørende for om personer med sanselige funksjonsnedsettelser kan oppholde seg i et rom eller må forlate det. Den fysiske tilgjengelighet er forutsetningen for at alle kan komme inn i rommet, men den sanselige tilgjengelighet er for mange en forutsetning for å kunne bli i rommet og delta, og er derfor en sentral forutsetning for universell utforming.

Eksempelsamlingen er finansiert med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Universell utforming: Sanselige forbildeprosjekter

Forfatter(e): Camilla Ryhl
Bergen Arkitekthøgskole, 2014