Reinventing Damsgårdssundet

Denne rapporten er en oppsummering av prosjektarbeidet bachelorstudenter ved Bergen Arkitekthøgskole gjennomførte i 2014 og 2015. Alt arbeidet til studentene er relatert til området rundt Damsgårdssundet i Bergen.

Studenter fra Bergen Arkitekthøgskole (BAS) har i undervisningsåret 2014/2015 engasjert beboere, næringsliv og andre lokale aktører til en fornying av området rundt Damsgårdssundet i Bergen. I samspill med ny bolig- og næringsutbygging rundt Damsgårdssundet, og det etablerte boligområdet bak sjøkanten, har bachelorstudenter fra BAS jobbet for en mer universell utformet utvikling av området.
 
Undervisningsopplegget har bl.a. vært en del av urbanismekurset på BAS, og studentene har tatt for seg ulike problemstillinger i området som er et gammelt industriområde under transformasjon til boligområde.
 
Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken, og rapporten er en samling av arbeidet bachelorstudentene ved BAS har utført.

 

basdamsgrdssundet

Reinventing Damsgårdssundet

Architectural Proposals for Local Accessibility, Livability and Placemaking Strategies

Utforskning av prosjekter, kull 27 ved Bergen Arkitekthøgskole 2014-15
Utgitt av Bergen Arkitekthøgskole i 2016