Rapport fra velferdsteknologiprosjektet på Bjerknes Plass

Denne rapporten oppsummerer erfaringene fra pilotprosjektet om velferdsteknologi og smarthusløsninger i praksis på Bjerknes Plass i Bergen.

Bjerknes Plass er et av de største prosjektene i Norge som er klargjort for velferdsteknologi. Utbyggingsselskapet ByBo AS i Bergen har installert en velferdsteknologisk basisinstallasjon i 108 leiligheter, som innebærer at leilighetene har en grunnpakke som gir mulighet til å bestille ulike velferdsteknologiske tjenester etter behov. Målsetningen er at teknologien i disse leilighetene kan eliminere behovet for enkelte oppgaver som i dag ligger på helse- og omsorgsvesenet, og bidra til at folk kan bo lenger hjemme.

Sluttrapporten gir et godt innblikk i prosessen på Bjerknes Plass – fra prosjektidé og valg av velferdsteknologiske løsninger, til visningsmiljø og formidling av kunnskap. Helse- og omsorgspersonell, forskningsmiljø, beslutningstakere og utbyggere vil kunne dra nytte av erfaringene i dette pilotprosjektet.

Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Bygge velferdsteknologisk nytte for beboere og tjenesteytere og styrket bokvalitet for beboerne på Bjerknes Plass

 

ISBN 978-82-90122-76-3
Utgitt av ByBo AS, 2014