Omsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen

Laboratoriet for omsorgsteknologi ble åpnet i 2011, og har siden åpningen vært et viktig bidrag til forskning, utdanning og demonstrasjon av teknologi. Denne prosjektrapporten gir et innblikk i etableringen av laboratoriet og det omfattende visningsmiljøet ved høgskolen.

Høgskolen i Bergen har i samarbeid med Husbanken bygget omsorgsteknologilaboratoriet på 50 kvm ble åpnet september 2011 i Bergen. Laben er blitt en arena hvor bl.a. studenter, helsepersonell, brukerorganisasjoner og politikere har fått et innblikk i bruk av teknologi i omsorgstjenesten. Utformet som et hjemmemiljø med en kombinasjon av halvvegger på 1,2 meter og høyere vegger ble det mulig å ha større grupper som kunne se interaksjonen mellom mennesker og teknologi i laben. Muligheter og utfordringer med omsorgsteknologi har blitt illustrert, utprøvd og diskutert.

Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Omsorgsteknologilaboratoriet ved HiB

Prosjektrapport

Forfatter(e): Sturle J. Monstad og Knut Øvsthus.
Utgitt av Høgskolen i Bergen, 2014