Nyttig litteratur

Her finner du utvalgte rapporter og veiledere innen universell utforming av boliger/bygg.