Ny heis i gamle hus

Om etterinstallering av heis i etablert bebyggelse, omfang og erfaringer. Rapport utarbeidet av NIBR (2009).

Rapporten tar for seg omfanget av og erfaringer knyttet til etterinstallasjon av heis i etablert bebyggelse. Undersøkelsen viser at omfanget av etterinstallasjon i dag er lite. De fleste installasjoner finner vi i eldre gårder på Oslo vestkant. Dagens virkemidler synes ikke å utløse installasjoner i andre markedssegmenter enn i Oslo. Videre viser undersøkelsen at det kreves både pågangsmot og en viss teknisk kompetanse i boligselskapene for å gjennomføre et etterinstallasjons-prosjekt.

Hoveddelen av rapporten beskriver 14 case hvor heis enten er installert eller hvor beboerne er i ferd med å bestemme seg for om det skal installeres heis. Erfaringene fra de 14 casene danner grunnlaget for en analyse av hvilke faktorer som er vesentlige for å få gjennomført slike ombygginger. Arbeidet startet våren 2008 og empiritilfang med intervjuer av heisleverandører, utbyggere, sameier og borettslag ble gjennomført i løpet av sommerhalvåret 2008.
(Kilde: Rapporten)