Omsorgsteknologi i Lindås – halvveisrapport 2014

Denne rapporten gir en oversiktlig beskrivelse av prosessen, de faktiske installasjonene og det pågående forskningsarbeidet i Lindås kommune. Prosjektet er nå kommet halvveis, og ca. 130 brukere har fått installert omsorgsteknologi i hjemmet.

Rapporten har hovedfokus på det arbeidet som foregår ute i tjenestene i Lindås kommune, og er utarbeidet av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland i samarbeid med Lindås kommune og Høgskolen i Bergen.

Lindåsprosjektet er et 3-årig forskningsprosjekt som handler om å installere omsorgsteknologi hos hjemmeboende innbyggere i Lindås kommune. Det skal se på hvilken virkning innføringen av omsorgsteknologi har for brukere, pårørende og ansatte, samt for organiseringen av tjenesten. Prosjektet er nå kommet over halvveis, og ca. 130 brukere i Lindås har fått installert omsorgsteknologi.

Inspirasjon i utforming av tjenestene er hentet fra Storbritannia, og spesielt West Lothian i Skottland. Utforming og gjennomføring er gjort i nært samarbeid med Høgskolen i Bergen. Tjenesten bygger på den tradisjonelle trygghetsalarmen som varsler automatisk ved f.eks. brann, fall eller om noen går ut om natten.

Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Omsorgsteknologi i kommunene "Lindåsprosjektet"

Halvvegsrapport / August 2014

Utgitt av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, 2014