Kontraster - farger - belysning

Et forsøk på å kategorisere hjelpetiltak med hensyn på universell utforming og svaksynte, hefte fra Norges blindeforbund (2009).

I dette prosjektet er det forsøkt å kategorisere hjelpetiltak innen universell utforming med hensyn på svaksynte. Det er laget en grundig beskrivelse av de mest aktuelle øyelidelsene.

Det finnes svært lite forskning på sammenhengen mellom synslidelser og hvordan man bør bruke kontraster, farger og belysning i omgivelsene. Derfor er denne rapporten i hovedsak basert på anerkjent medisinsk litteratur om øyelidelser i kombinasjon med forfatterens egen kunnskap om lys og øyesykdommer. Det er totalt henvist til 18 ulike referanser, der leseren selv har mulighet til å utvide sin kunnskap. (Kilde: Rapporten)