NIBR/Sintef: Kartlegging av statistikk om universell utforming og tilgjengelighet

Samarbeidsrapport med fokus på bygg og uteområder, utarbeidet av NIBR/Sintef (2011).

Rapporten gir en oversikt over foreliggende statistikk av relevans for tilgjengelighet og universell utforming i bygninger (inkludert boliger) og uteområder. Kartleggingen omfatter både det som eventuelt finnes av databaser, registreringsmetoder og arbeider som pågår med å forbedre statistikken, samt aktørene og deres roller.

Den fremste aktøren i å kartlegge universell utforming og tilgjengelighet har i de seinere årene vært Statsbygg, som har gjennomført omfattende kartlegginger av egen bygningsmasse og uteområder knyttet til denne. I det siste har også Statens kartverk begynt å kartlegge tilgjengeligheten i bygninger og uteområder i tettsteder. Når det gjelder boliger har kartleggingen kommet kortest. Her framstår bedre utformede utvalgsundersøkelser som det beste en kan gjøre på kort sikt for å forbedre statistikken. (Kilde: rapporten)

Les mer om prosjektet på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet.