Heisprosjektet i Bergen kommune: Kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis

Rapporten oppsummerer Bergen kommunes kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen, med statistikk og innspill fra boligbyggelagene i kommunen.

Heisprosjektets mål var å kartlegge antall boliger i Bergen, som oppfyller Husbankens kriterium for å motta tilskudd til prosjektering og etterinstallering av heis som kan «søkes av eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer».

Bergen kommunes boligmelding forfekter at kommunen aktivt bør informere sine innbyggere om virkemidler for utbedring og tilrettelegging av bolig. Ved hjelp av for eksempel oppgradering av eksisterende boligmasse med etterinstallering av heis, kan man sikre at flere kan bo lengre hjemme i alderdommen og i bedre tilpassede boliger.

Prosjektet inviterte de tre boligbyggelagene i Bergen; BOB BBL, OBOS Stor-Bergen og Vestbo BBL til å bidra med data, samt selskapet AS Eiendomsforvaltning som er forretningsfører for en rekke frittstående boligselskap. I tillegg er kommunens egen boligmasse som forvaltes av Etat for boligforvaltning kartlagt.

forside heisprosjektet bergen

Heisprosjektet i Bergen kommune

Kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis

Bergen kommune 2018