Hefte om etterinstallering av heis

Heftet utgitt av NBBL viser ulike muligheter for etterinstallering av heis, og eksempler fra konkrete prosjekter. Det gir tips til hvordan styret kan gå fram for å få til et heisprosjekt i borettslaget, og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Siden starten av 1990-tallet er det etterinstallert heiser i noen borettslag i Norge, men de aller fleste lavblokker mangler fremdeles heis. Flere heiser vil være med på å gi mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende lenger i eget hjem. For mange med redusert funksjonsevne er heis helt nødvendig. Heisen gir økt tilgjengelighet for både beboere og besøkende. Om du har barnevogn, handleposer, rullator eller rullestol, er heisen et gode alle kan nyte godt av, og som letter hverdagen.

Heftet er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Heis

Gir trygghet og trivsel

Utgitt av Norske Boligbyggelags Landsforbund, 2014