Belysningsplan for Ytre Arna

Tettstedet Ytre Arna i Bergen kommune har fått utviklet en lysplan for å renovere all kommunal belysning i området. Prosjektet er støttet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Det er lagt spesiell vekt på universell utforming i prosjektet, og det er også et forbildeprosjekt i denne sammenhengen. Belysningsanleggene i Ytre Arna skal gi gode forhold for syns- og funksjonshemmede og eldre. Synshemmede er direkte berørt av belysningens kvalitet der belysningsstyrke, lysets farge, retning, skyggevirkning og blendingsforhold har betydning.

Belysningsplanen, som er laget av ÅF Lighting, skisserer det rent funksjonelle, men også estetiske kvaliteter som skal gjøre utemiljøer i Ytre Arna attraktive, og som inviterer til å bruke byen på nye måter i mørketiden. Det er mange områder som i dag oppleves som utrygge, mørke og lite attraktive. Det er et omfattende arbeid som må gjøres for å skape gode utendørsmiljøer og innbydende og attraktive byrom. Mye av den eksisterende belysningen er utdatert, blendende og mangelfull.

Rapporten er finansiert med kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken.

forside rapport belysningsplan

Belysningsplan for Ytre Arna

Kompetanseformidling av bærekraftig bolig- og byggkvalitet

Utgitt av Lyskultur, 2015

 

Belysningsplanen til ÅF Lighting på Bergen kommune sine hjemmesider