Oppgradering av rekkehus i Kristiansand

Denne prosjektrapporten er siste del av arbeidet med planlagte oppgradering og energieffektivisering av rekkehus i Trollkleiva 27 i Kristiansand.

Oppgaven gikk ut på å lage gode energieffektive løsninger ved oppgradering av aktuelle boenhet, som er del av et rekkehus med boenheter på begge sider. Tiltaket er en relevant problemstilling, og er av interesse for byggenæringen som eksempel på hvordan energirehabilitering av slike typer prosjekter kan gjøres. Det er gjennomført kartlegging av byggteknisk tilstand, undersøkt tilstand til tekniske anlegg, samt gjennomført tetthetsmålinger av aktuelle boenhet, som igjen har dannet grunnlag for valg av løsninger. Bygningsmessige tiltak er ferdig detaljprosjektert, og man har innhentet priser på dette, samt på alternative løsninger for tekniske anlegg. 


Oppgradering av rekkehus

Trollkleiva 27, Kristiansand

Bengt. G. Michaelsen, Jan Tveite
Tildelt gjennom Fremtidens Byer v/Erik Sandsmark
November 2015